Bærekraft

 1. All
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020
 5. 2019
 6. 2018
 7. 2017
 8. 2016
 9. 2015
 10. 2014
 11. 2013
 12. 2012
 13. 2011

Siden 2011 har vi samlet inn

60 847 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

All

I 2022 samlet vi inn

6 246 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2022

I 2021 samlet vi inn

6 726 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2021

I 2020 samlet vi inn

6 241 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2020

I 2019 samlet vi inn

3 151 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2019

I 2018 samlet vi inn

4 741 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2018

I 2017 samlet vi inn

7 429 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2017

I 2016 samlet vi inn

6 080 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2016

I 2015 samlet vi inn

5 699 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2015

I 2014 samlet vi inn

4 886 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2014

I 2013 samlet vi inn

4 282 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2013

I 2012 samlet vi inn

2 736 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2012

I 2011 samlet vi inn

2 361 tonn

kasserte fiskeri- og
oppdrettsredskap

Last ned data

2011
Positive effekter av

Materialgjenvinning

Reduksjon
i klimagassutslipp

Negative effekter av

Energigjenvinning

Økning
i klimagassutslipp

Vår aktivitet i tall 60 847 tonn redskap samlet inn av Nofir tilsvarer:

Total reduksjon i karbonavtrykk:

219000

CO2 eqv.

Passasjerer som flyr Oslo – London:

1991000

 

Gjenvinningskalkulator

Basert på "Ny LCA"

Tonn resirkulert:

0 100 000
5.6 tonn reduksjon i co2 utslipp
36 passasjerer som flyr fra Oslo (OSL) til London (LTN)

CO2 utslipp per flypassasjer

Results

Leg OSLO- LONDON
Aircraft SK A319-100 141 seter
CF 71.6%
Trips 1
GCD/pkm 1050 km
CO2 110 kg
NOx 0.47 kg
CO 0.12 kg
HC 0.00 kg
H2O 43 kg
SO2 0.03 kg
www.flysas.com

Ny LCAForrige LCASe våre miljødokumenter