Bærekraft

Vi tilbyr en sirkulær løsning for redskap fra fiskeri og oppdrett. En naturlig partner i ditt bærekraftsarbeid.

Nofir har så langt samlet inn 47530 dette tilsvarer:

171000

Redusert karbonavtrykk

1500000

Flypassasjerer strekningen Oslo – London

81000

Innsparte mengder ikke - fornybare ressurser

Bærekraftskalkulator

Tonn gjenvunnet:

0 100 000
171108 CO2
80801 Olje

Hva kan
materialene bli til

Granulat

Kasserte redskaper kan bli granulat som kan brukes i nyproduksjon av hagemøbler, bildeler etc.

1

Filamenter

Nøter kan bli til nye filamenter som brukes i tekstiler, tepper o.l.

2

Bildeler

Hagemøler

Tepper

Tekstiler

3

Vi hjelper fiskere og oppdrettere rundt om i verden med å nå bærekraftig utvikling

Tonn materialer samlet inn fra 20 land

Våre bærekraftsmål

12

Ansvarlig forbruk og produksjon.
Sikre bærekraftige forbruks-og produksjonsmønstre.

14

Liv under vann.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.