Bærekraft

Siden 2011 har vi samlet inn

54 601 tonn

kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Effekter av

Materialgjenvinning

3,6 kg

CO2 ekv/kg

Reduksjon i klimagassutslipp

1,7 kg

Oil ekv/kg

Reduksjon i ikke-fornybare ressurser

Effekter av

Energigjenvinning

1,0 kg

CO2 ekv/kg

Reduksjon i klimagassutslipp

1,0 kg

Oil ekv/kg

Reduksjon i ikke-fornybare ressurser

Vår aktivitet i tall 54 601 tonn redskap samlet inn av Nofir tilsvarer:

Reduksjon i klimagassutslipp

180700

CO2 ekv.

passasjerer som flyr
fra Oslo til London

1600000

 

Reduksjon i ikke-fornybare ressurser

88500

Oil ekv.

Gjenvinningskalkulator

Tonn resirkulert:

0 100 000
3.6 tonn reduksjon i klimagassutslipp
1.7 tonn reduksjon i ikke-fornybare ressurser
36 Passasjerer som flyr fra Oslo til London

CO2 utslipp per flypassasjer

Results

Leg OSLO- LONDON
Aircraft SK A319-100 141 seter
CF 71.6%
Trips 1
GCD/pkm 1050 km
CO2 110 kg
NOx 0.47 kg
CO 0.12 kg
HC 0.00 kg
H2O 43 kg
SO2 0.03 kg
www.flysas.com

Se vår LCASe våre miljødokumenter