Vi har etablert et system for gjenvinning av kassert fiskeri- og oppdrettsredskap

Innsamling og transport
Demontering
Energigjenvinning
Recycling
Nye produkter

Innsamling og transport

Nofir tar seg av transport og dokumentasjon for redskaper fra fiskeri og oppdrett til gjenvinning.

Demontering

Kasserte fiskeri- og oppdrettsredskap blir behandlet og klargjort for materialgjenvinning.

Energigjenvinning

Fraksjoner som ikke kan materialgjenvinnes blir energigjenvunnet.

Gjenvinning

Nøter, tråler, tau og oppdrettsnøter blir gjenvunnet til filamenter og granulat.

Nye produkter

Filamenter og granulat fra gjenvunnet fiskeri- og oppdrettsredksap brukes i produksjon av tepper, tekstiler, hagemøbler, bilindustri m.m.

Materialer innsamlet og behandlet av Nofir er ressurser i nyproduksjon.

Gjenbruk

Når det er mulig, brukes materialer direkte i produksjonen av nye varer.