Våre løsninger

Materialer innsamlet og behandlet av Nofir er ressurser i nyproduksjon.

171000

Redusert karbonavtrykk

1500000

Flypassasjerer strekningen Oslo – London

81000

Innsparte mengder ikke - fornybare ressurser

Miljøgevinsten av materialgjenvinning pr kilo plast er lik

3,6

Mindre CO2 i amosfæren

1,7

Ikke fornybare ressurser spart

Gjenbruk

Når det er mulig, brukes materialer direkte i produksjonen av nye varer.