Tilbake

110 sekker søppel i Rekvika utenfor Tromsø

September 3, 2014

Hvert år rydder skoleelever i Tromsø store mengder søppel i Rekvika utenfor Tromsø. Mesteparten av dette er fiskerirelatert
Det er initiativtaker Bo Eide som står for denne årlige opprydningen i Tromsø kommune. Bo Eide var tidligere i år nominert til Gullklypa 2010 for sitt engasjement og holdningsskapende arbeid blant barn og unge i Tromsø.

I tillegg til å rydde opp i strandsonen kartlegges, dokumenters og registreres alt avfallet. Dette er en del av en rapport som Direktoratet for Naturforvaltning og Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) jobber med.

Rapporten viser at det årlig dumpes 25-30 millioner tonn søppel i verdenshavene.