Tilbake

Aksjekapitaløkning i Nofir

September 3, 2014

Norsk Fiskeriretur har gjennomført en emisjon for å imøtekomme satsningen i tiden framover.

Denne emisjonen med påfølgendde overkursfond medfører at Nofir står økonomisk sterkere til å satse på målsetningen om å opprette en nasjonal returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsutstyr.

Emisjonen medfører også at tre nye selskap er kommet inn på eiersiden. Disse selskapene er Egersund Group AS, Sørheim Holding AS og Lofoten Avfallsselskap IKS.