Tilbake

Årets oppryddningstokt er i gang

September 3, 2014

Fredag 24 august startet Fiskeridirektoratet årets oppryddningstokt langs kysten.
Tråleren M/S Johan Feyer vil tråle utvalgte lokasjoner fra Vestlandet og helt opp til Finnmark. Ruten blir lagt opp etter tapsmeldinger, rapporterte funn og tidligere erfaringer. Mye tapt og dumpet utstyr blir ikke innmeldt og det er ønskelig at alle som har opplysninger tar kontakt med Fiskeridirektoratet for å få dette tatt opp. Alt utstyr fra toktet vil bli materialgjenvunnet av Norsk Fiskeriretur.

Ring Gjermund Langedal på tlf: 93022433

Les mer på Fiskeridirektoratets sider