Tilbake

Avtale med Ascas signert

September 3, 2014

Nofir har etablert et samarbeid med Ascas om demontering og innsamling av kassert oppdrettsredskap.
Dette innebærer at Nofir nå kan tilby oppdrettere et fullservice tilbud innen demontering, transport og gjenvinning av kassert oppdrettsredskap. I samarbeid med Ascas kan Norsk Fiskeriretur rykke ut til de ulike oppdrettsanleggene og demontere ringene og forslangene. Vi vil deretter frakte bort de ulike fraksjonene. Dette vil spare oppdretterne for mye arbeid.

Det tas sikte på å opprette en ”innsamlingsrute” som oppdrettere kan melde seg på. Oppdrettere oppfordres til å melde sin interesse til oistein@nofir.no

Ascas (Artic Spill Controll AS) er en miljøbedrift som holder til i Narvik og er spesialisert på kartlegging og sanering av oljeforurenset masse. Selskapet vil dekke området fra Kirkenes til Saltfjellet.