Tilbake

EU retter oppmerksomheten mot maritime plastfraksjoner

September 3, 2014

EU Kommisjonen iverksetter undersøkelser med tanke på fjerning av plastavfall til sjøs. Dette kommer som en direkte følge av økende bekymring for de store flytende avfalls-øyer av plast i internasjonalt farvann.

Initiativet kommer som en følge av påtrykk fra den nederlandske regjering som uttrykker bekymring for de gigantiske øyene av avfallsplast som befinner seg i Stillehavet og Atlanterhavet.

Den nederlandske rapporten slår fast at det i Stillehavet befinner seg et avfallsområde anslagsvis 34 ganger større en hele Nederland. Dette området er blitt døpt The plastic soup og har vært kjent en stund.

Det nye er at et lignende område etablerer seg i Atlanterhavet, altså mye nærmere norske kystlinjer. Den nederlandske regjering har i tillegg til å øve påtrykk mot EU Kommisjonen også tatt dette spørsmålet opp med FN’s miljøprogram (UNEP).

Rapporten slår fast at ”Vi må sørge for at kretsløpet for plast er så lukket som mulig”’

Dette I følge http://www.prw.com/subscriber/newsmail2.html?id=1257249327