Tilbake

Fanger reinsdyr med trål!

September 3, 2014

Årets søppeleventyr på Svalbard har startet
Å rydde søppel på strendene på Svalbard har gjennom flere år vært en populær prioritet hos Sysselmannen på Svalbard. To grupper av 12 frivillige får være med ut til nordsiden av Spitsbergen for å samle sammen søppelet som driver i land på strendene. Dette er spesielt for å forhindre at reinsdyr går seg fast i nøter og trålposer.

I 2009 ble det samlet sammen 154 m3 strandsøppel på kun 35 km strandlinje og i løpet av de siste 11 årene er det samlet inn tilsammen 1100 m3 søppel langs 400 km av Svalbards nordlige kyst. Fiskerirelatert avfall dominerer hvert år.

Avfall som blir samlet inn registreres med hensikt å gi en indikasjon på hvordan avtaler og regelverk som forbyr dumping av søppel fra skip virker.