Tilbake

Innovasjon Norge støtter Norsk Fiskeriretur AS

September 3, 2014

Norsk Fiskeriretur har inngått en OFU kontrakt med Lofoten Avfallsselskap med støtte fra Innovasjon Norge.

Dette betyr at Nofir står sterkere rustet til å nå sine mål om nasjonal returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap.