Tilbake

Klif setter fokus på oppdrett

September 3, 2014

Mange oppdrettere langs Norges langstrakte kyst er ikke bevisst hvor stor innvirkning de kan ha på miljøet
Fra mai til september vil Klif (Klima- og forurensingsdirektoratet) og Fylkesmannen reise ut til matfiskanlegg fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Målet er å hindre unødvendig forurensing. Strategisk miljøarbeid som dette skal gi oppdretterne tilstrekkelig kunnskap om egen forurensingsfare.

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/Mai/Storkontroll-av-oppdrettsanlegg-i-sommer/?cid=3292