Tilbake

Lofoten Avfallsselskap blir regionalt mottaksanlegg

September 3, 2014

Nofir kan nå tilby fiskere, bøteri og oppdrettere i Lofoten en miljømessig avhending av kassert utstyr.
LAS tar imot kassert redskap til sitt avfallsdeponi på Haugen.

Kontaktperson hos LAS er Gjermund Vian
Mail: gjermund@las-lofoten.no
Tlf: 95 22 60 04