Tilbake

Løsning for oppdrettsnøter

September 3, 2014

Nofir kan i samarbeid med Senja Avfall nå tilby en løsning for behandling av oppdrettsnøter som defineres som farlig avfall.
Det har i lengre tid vært utfordringer rundt behandling av kasserte oppdrettsnøter. Norske regler klassifiserer oppdrettsnøter som farlig avfall så lenge restinnholdet av kobber overstiger 0,25 %. Farlig avfall kan ikke deponere, eller eksportere til gjenvinning uten spesialtillatelse. Notvaskeriene kan lagre kasserte nøter inntil et år.

Vi kan nå i samarbeid med Senja Avfall tilby forbrenning av oppdrettsnøter i forbrenningsanlegg med tillatelse for farlig avfall. Prisen er 3100 kr/tonn levert Senja Avfall. Nofir kan koordinere transport og innhenting innen følgende premisser

Nøtene må være:

  • Demontert
  • Pakket i sekker
    • Maks str 0,5 m3
    • Maks høyde 0,5 m
    • Maks vekt 500 kg

Kontakt ved transport hos Nofir er Heidi Ruud og kan nås på: heidi@nofir.no

Kontakt vedrørende transport/henting hos Senja Avfall er Hans M. Eggø og kan kontaktes på: hans@senja-avfall.no.

Øvrige spørsmål vedrørende behandling ved Senja Avfall kan rettes til Bernt Karolius på: bernt@senja-avfall.no