Tilbake

Miljøverndepartementet satser på plastgjenvinning

September 3, 2014

Regjeringen varsler frivillig produsentansvarsordning for fiskeri og oppdrettsredskaper. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell presenterte 5 august en ny avfallsstrategi, med fokus på plastgjenvinning.
Den nye satsningen inneholder bl.a forslag om

  • Innføring av frivillig produsentansvarsordning for fiskeri og oppdrettsredskap
  • Returordning for fritidsbåter
  • Videreføring av Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt
  • Lovfeste at fiskefartøy og andre fartøy ikke skal påføres kostnader ved innlevering av oppsamlet søppel fra havet

Videre slår regjeringen fast at mengden avfall til gjenvinning skal trappes opp i henhold til avfallshierarkiet.Hva dette i praksis vil bety er usikkert, men Norsk Fiskeriretur ønsker den nye satsningen velkommen og ser med forventning frem mot fortsettelsen!
Her kan du lese regjeringens strategi: Fra avfall til ressurs