Tilbake

Nofir deltar den globale kampen mot marin forsøpling

September 3, 2014

I desember 2012 var Norsk fiskeriretur representert på det globale symposiumet “Entanglement in marine debris” i Miami.
World Society for the Protection of Animals (WSPA) samlet mer enn 60 eksperter fra 20 land for å se på marin forsøpling og innvirkningene det har på dyr i og ved havet.

I løpet av det tre dager lange møtet ble det satt fokus på å

  • Redusere mengden søppel som finner veien ut i havet
  • Fjerne søppel fra havet
  • Hjelpe dyr som har blitt skadelidende

Du kan lese mer om dette og rapporten som vil bli publisert, på WSPA´s sider, eller ved å trykke her.