Tilbake

Nofir gratulerer Ascas med tillatelse for mottak og lagring av kassert fiskeri- og oppdrettsredskap

September 3, 2014

Ascas utfører nå en høringsrunde for opprettelse av avfallsanlegg på Forneset i Ballangen.

Dette avfallsanlegget skal i tillegg til kassert fiskeri- og oppdrettsredskap behandle oljeforurensede masser samt drive sanering av båter. Mens høringsrunden pågår har Fylkesmannen gitt tillatelse til mottak og lagring av kassert redskap fra fiskeri og oppdrettsnæringen.

Ascas er med dette et regionalt mottaksanlegg for Nofir.