Tilbake

Nofir har spart miljøet for 1,4 mill kg co² ekvivalenter

September 3, 2014

Frem til 31 mai i år har Nofir gjenvunnet 700 tonn kassert redskap
Det betyr at miljøet er spart for 1,4 millioner kilo olje og utslipp av 1,4 millioner co² ekvivalenter