Tilbake

Nofir møter Kommunal - og moderneringsminister Jan Tore Sanner

April 25, 2017

Kommunal – og moderneringsminister Jan Tore Sanner tok turen til Bodø for å møte Øistein Aleksandersen og lære mer og Nofir.
EU- kommisjonen fremmet i 2015 en handlingsplan for en ressurseffektiv, sirkulær økonomisk utvikling i Europa. En ny strategi skal legges frem av den norske regjeringen i løpet av 2017 og her står plast som sentralt punkt.
– Vi er i ferd med å utrede de mest effektive og treffsikre tiltak som kan redusere marin forsøpling. Men allerede nå kan jeg slå fast at vi trenger blant annet idrettslag som rydder i strandsonen og selskaper som Nofir som her gjør en pionerinnsats, sa Jan Tore Sanner.