Tilbake

Nofir nominert til pris

September 3, 2014

Nofir deltok 11 januar på Hold Norge Rent konferansen i Oslo og var en av fire nominerte til Gullklypa 2010
Norsk Fiskeriretur var blant annet nominert for sitt arbeid med å

  • Jobbe for et bedre miljø gjennom å forhindre og rydde opp etter forsøpling
  • Sette saken på dagsorden og drive holdningsskapende informasjon

Juryen la vekt på følgende:

Norsk Fiskeriretur (NoFir) er et firma som driver med oppsamling, demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert redskap og annet avfall fra oppdretts- og fiskerinæringen. NoFir har siden 2008 jobbet aktivt for å få til et renere kystmiljø i Norge ved å etablere en innsamlingsordning for kassert fiskeri og oppdrettsutstyr. NoFir har arbeidet for å å etablere et nett av mottaksplasser langs kysten, særlig i nord, for det brukte utstyret. Brukt utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen er et forsøplingsproblem i havet og langs kysten og utgjør et problemavfall for avfallsmottakene.
NoFir og daglig leder Øistein Aleksandersen har vist engasjement, pågangsmot og evne til å se muligheter. Det er skapt nedstrømsløsninger hvor avfall blir ressurser i nytt råstoff eller går til gjenbruksmarkedet. Man har også innhentet mye fagkunnskap gjennom samarbeid med FoU-miljøer.

Nofir har vært tilstede i mange forskjellige foraer og vært pådrivere for å finne løsninger på et avfall som tidligere bare har blitt værende på havet eller liggende å forsøple naturperler langs kysten. NoFir har samarbeidet med en rekke aktører for å få til nye løsninger, både kommunale avfallselskap og private avfallsaktører. De har bidratt både til å sette fokus på miljøproblemet som avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen utgjør, og funnet løsninger som gjør at avfallet kan bli til nye ressurser eller tas forsvarlig hånd om.

Det var Electrolux v/Cecilia Nord som vant prisen for sin internasjonale holdningsskapende kampanje “Vac from the sea”. En kampanje som har bidratt til å sette marin forsøpling på dagsorden.