Tilbake

Nofir senker prisene på de fleste fraksjoner

September 3, 2014

For å gjøre det billigere for avfallsbesitterne og levere inn, samt gjøre prisene mer like, har Nofir nå senket prisene på de fleste fraksjonene.
Målsetningen er å få mest mulig kassert redskap inn til miljøriktig gjenvinning. Se oppdatert prisliste for mer informasjon