Tilbake

Nordisk workshop om plast

September 3, 2014

Nylig hadde den Nordiske Avfallsgruppen (NAG) workshop i Oslo for å se på utfordringene rundt plast og Norsk Fiskeriretur deltok.
Nær 100 deltakere fra hele Norden sørget for en bred representasjon fra plastbransjen. Men hvor var ministrene og Klif?

Noen av sakene som ble diskutert under workshopen var:

  1. Videreutvikling av systemer for plastavfall fra husholdninger og annet forbruksavfall
  2. Optimalisering av den nordiske verdikjeden
  3. Utvikle bedre løsninger/bruk av sorteringsteknologi
  4. Harmonisering av nordisk regelverk og planer
  5. Studere alternative gjenvinningsmetoder for plastavfall/gjenvinning
  6. Utvikle ordninger for produsentansvar
  7. Stimulere til økt materialgjenvinning

Les mer om dette her http://www.plastforum.no