Tilbake

Norsk Fiskeriretur samler inn oppdrettsnøter

September 3, 2014

Nofir har tillatelse til å samle inn kasserte oppdrettsnøter!
Notposer som ikke lengre kan benyttes til oppdrett av fisk, skal kasseres. I henhold til veileder utarbeidet av Klif for vask og impregnering av notposer, TA 2823, skal notposer som inneholder mer enn 0,25% CU2O defineres som farlig avfall.

Ved håndtering av slikt avfall i Norge skal dette avfallet betraktes som farlig avfall og kravene i avfallsforskriftens kapittel 11 gjelder. maksimum lagringstid er 1 år.

Norsk Fiskeriretur har tillatelse fra Klif til å fravike denne bestemmelsen i forbindelse med eksport til materialgjenvinning.

Ta gjerne kontakt sersom du vil vite mer om dette!