Tilbake

Om Nofir

Om Nofir

Nofir er et norsk selskap som samler inn kassert redskap fra fiskeri og oppdrett i hele Europa samt Tyrkia. Innsamlet materiale sendes til våre demonteringsanlegg henholdsvis i Litauen eller Tyrkia hvor det blir klargjort til gjenvinning. På denne måten forhindrer vi ikke bare at kasserte redskaper havner i havet, men vi er med på å skape nye produkter.

Nofir har kontorer i 4 ulike land

  • Nofir as hovedkontor i Norge
  • Uab Nofir kontor og demonteringsanlegg i Litauen
  • kontor og demonteringsanlegg i Tyrkia
  • Nofir as kontor i Polen

image1

Hva gjør vi?

Nofir har direkte kontakt med fiskere, oppdrettere, bøterier, servicestasjoner og avfallsselskaper. Redskaper blir transportert til våre demonteringsanlegg hvor de blir klargjorte for gjenvinning. I enden av verdikjeden finner vi nye produkter som klær, tepper, møbler, handlekurver o.l.

image2

Historie

Nofir as ble stiftet i 2008 med mål om å skape en returordning for kassert fiskeri og oppdrettsredskap. Selskapet var resultat av et samarbeid mellom en redskapsleverandør og et avfallsselskap som ønsket å løse et velkjent problem med kasserte redskaper.

I 2012 fikk Nofir, som første norske, støtte fra EU gjennom ECO innovation programmet. Målet med denne støtten var å ta Nofirs aktivitet ut i Europa.

Med denne støtten var Nofir i stand til å ekspandere fra det norske markedet til hele Europa. Fra 2011 til 2015 ble det samlet inn fra 4 kontinenter; Europa, Tyrkia, Asia og Amerika

nofir-history

Sosialt ansvar 

Nofir har valgt å støtte unge i Taurage Litauen. ( Hvor vårt største anlegg er lokalisert)

  • Barnehjemmet
  • Den lokale fotballklubben FK Taurage
  • Musikkstudioet “Lota ir Do”

Våre samarbeidspartnere

Nofir har knyttet til seg ulike samarbeidspartnere nært og fjernt for å best mulig nå ut med vårt arbeid og ha muligheten til å bidra på flere plan hvor vår kompetanse og engasjement er relevant. (short introduction)

 

lsjno4ev_400x400

Healthy Seas
En ikke-statlig organisasjon grunnlagt av ECNC group, Aquafil Group og Star Sock. Denne organisasjonen tar sikte på ta opp avfall, spesielt fiskenett, fra havet. Disse blir regenerert til nye tekstiler som sokker og badetøy. Nofir ble en del av Healthy Seas i 2012. Vår oppgave i denne organisasjonen er å sørge for logistikk og klargjøring av materialer for gjenvinning.

image018

Fishing For Litter
I 2015 ble Nofir en del av Fishing For Litter (FFL) i Norge. FFL har som hensikt å
– Fjerne avfall fra havet
– Drive holdningsskapende arbeid
– Redusere kostnadene med marint søppel for fiskeflåten
Mesteparten av redskapene som tas opp blir sendt til Nofir hvor det klargjøres for materialgjenvinning. Én måned inn i prøveperioden er det blitt tatt opp 1577 kg marint avfall.

sib4f9uc

Circular Oceans
Søker innovative og bærekraftige løsninger for marint avfall. Ønsker å inspirere bedrifter og entreprenører til å se de uante mulighetene som befinner seg i kasserte fiskenøter og tau som ressurs i nordområdene og arktis.