Tilbake

Registrering for merdekampanje

September 3, 2014

Her finner du link hvor du kan registrere dine merder for kverning i Merdekampanje 2013
Registrering

Husk å lese informasjonsskrivet!

Har du spørsmål om den praktiske gjennomføringen, ta kontakt med Tom Hamland fra Containerservice Ottersøy på tlf 47201178 eller post@matmortua.no.

For spørsmål om kampanjen og kjørerute, ta kontakt med Heidi Ruud på tlf 90794651 eller heidi@nofir.no.