Tilbake

Remiks Produksjon AS inn som regionalt mottak fra 01.01.2012

September 3, 2014

Nofir kan nå tilby oppdrettere, fiskere og bøterier en miljømessig og enkel løsning på håndtering av kassert fiskeri og oppdrettsredskap i Tromsøregionen.
Remiks tar i mot avfallet ved sitt anlegg på Ringveien.

Fraksjonene må være pakket og sortert i henhold til Nofir sine retningslinjer.

Kontaktperson Bård Ovesen
77 75 74 67
bard.ovesen@remiks.no

Remiks,
Ringveien 180, 9018 Tromsø