Tilbake

Samarbeidsavtale med Meløy Notbøteri AS om prøvedrift

September 3, 2014

Meløy Notbøteri på Halsa vil ta imot og demontere kassert fiskeriredskap som not, trål og snurrevad.

Bøteriet vil også fungere som et regionalt mottaksanlegg for kassert fiskeriredskap. Noe som innebærer at alle kan levere kassert fiskeriredskap til Meløy Notbøteri