Tilbake

Søppel skaper trøbbel

September 3, 2014

Marin forsøpling er et økende problem. En ny rapport fra Klif og Direktoratet for naturforvaltning viser at vi har alle et ansvar.
Store mengder marint søppel langs norskekysten og på Svalbard vil kunne utgjøre en ekstra belastning og en reell trussel for dyrelivet.

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2011/Februar/Soppel-skaper-trobbel-for-havet/

Rapporten konkluderer med at selv om vi har begrenset kunnskap om den nøyaktige mengden søppel som befinner seg i norske havområder og hvor mye som blir tilført hvert år, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende problem.

En videoanalyse fra Statoils rørledninger i Nordsjøen og Norskehavet viser at bl.a fiskenett og tauverk utgjør hoveddelen av det marine søppelet.

3.2 Kunnskap om marint søppel i Norge 2010