Tilbake

Statusoppdatering fra miljøet

September 3, 2014

Statusoppdatering fra miljøet 70% av avfallet som havner i havet blir liggende på havbunnen
Det er store mengder marint avfall langs kysten av Norge og Svalbard. Dette er avfall fra fiskeflåten, men også søppel som har funnet veien ut i havet med vann, vind eller rett og slett dumping. Av dette flyter 15%, 15% blir liggende i starndsonen og 70% synker. I havets dyp med lite oksygen og mørke kan nedbrytingen ta flere hundre år.

Avfallet som finnes i naturen utgjør en trussel for dyrelivet i og ved havet. Nyere forskning viser at fenomenet “mikroplast” er på full fart inn næringskjeden vår, der vi troner på toppen. Plastposene vi kastet i havet for 20 år siden finner vi igjen på middagsbordet i dag!

Les mer om dette her http://www.miljostatus.no