Tilbake

Stopp i mottak av oppdrettsnøter

September 3, 2014

Etter pålegg fra KLIF ser vi oss nødt til å avvente innsamling av oppdrettsnøter til materialgjenvinning.
Det er funnet at nøtene har et kobberinnhold som overstiger 0,25% og kommer dermed inn under lovgivningen for farlig avfall.

Vi beklager dette på det sterkeste og anmoder alle våre leverandører ty til sikker mellomlagring i henhold til KLIF og Fylkesmannens miljøkrav. Alle notvaskerier har mulighet å mellomlagre inntil ett år. Nofir jobber med å få på plass nødvendige tillatelser for å eksportere oppdrettsnøter til materialgjenvinning og håper å få en løsning snart.

Parallelt med at Nofir jobber for å få tillatelse til materialgjenvinning har avfallsselskapet SHMIL kommet frem til en forbrenningsløsning som KLIF trolig vil godta. Forbrenning gir tradisjonelt et dårligere miljømessig resultat enn materialgjenvinning og nøkterne anslag på prisen ligger på 2000 – 3000 kr/tonn, men det er uansett et alternativ. Ved spørsmål om forbrenningsløsning, vennligst kontakt Arild Gjertsen ved SHMIL på mail: arild@shmil.no eller tlf: 41557975

Evt spørsmål om oppdrettsnøter som farlig avfall kan rettes til avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad, tilsynsavdelingen telefon: 22 57 36 64 og Britt Endre, seksjon for kjemikalie- og produktkontroll telefon: 22 57 34 39.

Det vil fortsatt være mulighet for innlevering av alle fraksjoner som ikke har et kobberinnhold som overstiger 0,25%