Tilbake

Støtte fra Innovasjon Norge til søknadsprossesen mot Eco Innovation

September 3, 2014

Innovasjon Norge støtter Nofir i arbeidet med å søke midler fra EU gjennom programmet Eco Innovation.

Eco-Innovation retter seg mot alle bedrifter som har gode løsninger på europeiske miljøproblemer i sin sektor, men hvor det fremdeles finnes hindringer for å få løsningen ut på markedet.