Tilbake

Strandryddedag

September 3, 2014

17 september er det nasjonal strandryddedag!
Dette tiltaket kommer fra Hold Norge Rent og har som mål å bevare livet i sjøen og på land.

Er dette noe du vil være med på eller kjenner du privatpersoner, bedrifter, lag eller foreninger som ønsker å bidra til et renere marint miljø? Se nettsidene ryddenstrand.no