Tilbake

Tromsø og Karlsøy rydder

September 3, 2014

I samarbeid med Remiks, Fiskarlaget Nord og Norsk Fiskeriretur AS, lanseres det fylkesstøttede prosjektet “Nota – Fiskeriplastretur” med prosjektåpning på Rådhuset i Tromsø 9 april kl 10:00
Med bakgrunn i ønsket om å redusere avfallsproblemet og øke gjenvinning av redskap har Tromsø og Karlsøy kommuner gått sammen om prosjektet NOTA, der det vil bli lagt opp til enklere og gratis levering av resirkulerbart avfall fra fiskeriene i 2013.

Sorterte tau, nøter og garn kan leveres i følgende havner:

Tromsø: Brensholmen, Tromvik, Vengsøya og kvaløyvågen

Karlsøy: Reinøy sjømat, Vannareid servicekai.