Tilbake

Vellykket opprensking

September 3, 2014

Fiskeridirektoratet har nå avsluttet årets opprensking mellom Ålesund og Nordkapp.
Fangsten var tilnærmet lik 2010, med blant annet nærmere 13 000 meter trålwire og en fullt brukbar seinot. Fremdeles er det et stort sprik mellom innmeldte tap av bruk og opptatt utstyr og dette viser viktigheten av opprenskingstokt og gode returordninger.

Over 1100 garn med en god del dregger, anker, kuler, blåser og bøyer.

  • 54 kongekrabbeteiner
  • Nærmere 13000 meter med trålwire
  • 12000 meter med diverse tauverk
  • Nærmere 40000 meter med line
  • Seinot, trålpose og en mèr
  • Ca. 14000 kg med diverse fisk
  • Ca. 12000 krabber, hovedsakelig kongekrabbe

Alt utstyr som ble tatt opp ble levert til gjenvinning via Norsk Fiskeriretur AS.