Back

Miljøpris til Nofir

October 28, 2016

Nofir, som har spesialisert seg på innsamling og gjenvinning av garn og annet plastutstyr fra fiskeri- og havbruksnæringen, mottok nå i februar Nordland Venstres miljøpris for innsatsen i 2015.

the Environmental Award

Nofir gjør en stor og viktig innsats i problematikken rundt plastavfall i havet og i strandsonen.

I forbindelse med tildelingen av miljøprisen uttrykker daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen, at den er en annerkjennelse av jobben de gjør og en stor inspirasjon for fortsatt å stå på.

Her er hva juryen mente om vinneren:

Nofir er en bedrift som har skapt lønnsomhet ut av resirkulering av kassert utsyr fra fiskeri- og havbruksnæringen, en næring der Nordland er ledende. Bedriften, med hovedkontor i Bodø, er internasjonalt orientert gjennom innsamling av kassert utstyr i Europa, med avdelinger i Litauen, Polen og Tyrkia. Virksomheten bidrar til redusert risiko for lokal forsøpling samt redusert oljeforbruk og CO2-utslipp.

Plastforum gratulerer!