Back

Venstres Miljøpris til Nofir

October 28, 2016
Venstres miljøpris går i 2016 til Nordlands-bedriften Nofir, som har utmerket seg ved å skape et lønnsomt gjenvinningssystem for plast fra fiskeri- og havbruksnæringen. Prisen ble delt ut i forbindelse med Venstres landskonferanse i Oslo 16. oktober.

Nofir – norsk fiskeriretur – er en Bodøbasert bedrift med seks ansatte som har etablert et landsdekkende retursystem for fiskeri- og oppdrettsredskap som ikke lenger er i bruk. De har opprettet regionale mottaksanlegg langs kysten, og samler inn og demonterer materiale som siden blir gjenvunnet og brukt i nye produkter. Nofir har også kontorer i Litauen og Tyrkia, og tar imot kassert utstyr fra Europa, Afrika og Nord-Amerika. Mottoet er «bringing value to marine waste», noe de lever ut i praksis.

art1

Marin forsøpling er et alvorlig, verdensomspennede problem. Ifølge WWF havner 8,8 millioner tonn søppel i verdenshavene hvert år, og det er fiskeri- og oppdrettsbransjene som forurenser mest. Det meste av søppelet er plast, som tar lang tid å bryte ned. Mye av plasten havner i magene til fugl, fisk og andre dyr i havet, som kan skades og dø av det. Venstre har jobbet målrettet mot marin forsøpling, og fikk blant annet satt av 20 millioner kroner til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2016. Vi er likevel avhengige av flere bidrar i kampen for rene hav, og at det skapes gode løsninger for å få det til. Derfor ønsker vi å hedre Nofirs innovative virksomhet, som bidrar til å holde havene rene, til å kutte CO2-utslipp og til å redusere oljeforbruket.

I 2015 hentet Nofir inn 5699 tonn kassert materiale som ble gjenvunnet og fikk nytt liv. Det gir et redusert utslipp på 20 516 tonn CO2-ekvivalenter – som tilsvarer mer enn 2000 nordmenns årlige CO2-utslipp. Bedriften har også tidligere vunnet en rekke priser for arbeidet sitt, blant annet Hold Norge rents «Gullklypa» og Fiskeridirektoratets miljøpris. Nå har de altså igjen en miljøpris i hende – denne gangen overrakt av leder av energi- og miljøkomiteens leder, Ola Elvestuen.

Venstre gratulerer!