Nytt liv til kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Nofir er et norsk selskap stiftet i 2008.

Vi samler inn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen rundt om i verden. Sluttproduktet vårt brukes som råmateriale for gjenvinningsindustrien, og blir til en rekke ulike produkter.

OppdrettLes mer >

FiskeriLes mer >

AvfallsselskapLes mer >

Oppdrett

Nofir gir en helhetlig løsning for kassert redskap fra havbruksnæringen. Vi leverer sporbarhet hele veien fra oppdretter til nytt materiale, i tillegg til detaljerte miljørapporter og bakgrunnsdokument.

Oppdrettsnøter

Oppdrettsnøter kan gjenvinnes igjennom Nofir-systemet.

Rensefiskskjul

Rensefiskskjul hentes direkte hos oppdrettere eller på servicestasjoner for gjenvinning.

Presenninger

Presenninger brukt i havbruksnæringen demonteres og resirkuleres eller gjenbrukes etter behandling hos Nofir.

Tau

Vi henter tau direkte fra notbøterier, oppdrettere, servicestasjoner og avfallsanlegg. Tau er et perfekt råmateriale for granulat som kan brukes direkte i nyproduksjon.

Fiskeri

Garn og trål fra fiskeriene er perfekte for gjenvinning. Nofir håndterer all nødvendig demontering.

Snurpenot

Nofir kan samle både hele garn og deler av garn etter deres behov.

Trål

Komplette trålgarn kan sendes til gjenvinning gjennom Nofir. Vi setter pris på at rockhoppere fjernes før forsendelse.

Garn

Netting fra garn kan gjenvinnes.

Avfallsselskap

Avfallsselskap mottar ofte kassert redskap fra fiskeri og havbruk til deponi. Mye av dette kunne blitt gjenvunnet.

Nofir gir gjerne relevant informasjon og opplæringen som trengs for at avfallsselskaper skal kunne sortere ut egnet materiale for gjenvinning.

Ta kontakt med Kristian

Innkjøps- og logistikkansvarlig

kristian@nofir.no
+47 993 59 545

Kontakt Kristian