Nofir samler inn kasserte redskap fra fiskeri og oppdrett for gjenvinning

Oppdrett

Nofir tilbyr en helhetlig løsning for gjenvinning av kasserte oppdrettsredskap med sporbarhet og detaljerte miljørapporter

Oppdrettsnøter

Nofir innehar tillatelser for eksport av oppdrettsnøter til materialgj envinning og energigjenvinning.

Rensefiskskjul

Vi henter rensefiskskjul hos oppdrettere og servicestasjoner for gjenvinning.

Presenninger

Vi henter presenninger brukt i oppdrettsnæringen hos servicestasjoner og direkte fra lokaliteter. Materialene går til gjenvinning og gjenbruk.

Tau

Vi henter tau til gjenvinning
direkte fra
avfallsbesitter. Materialet blir mekanisk gjenvunnet og kan
brukes i nyproduksjon.

Fiskeri

Kasserte større fiskeredskap kan hentes uten demontering fra bøterier og direkte fra fartøy. Nofir tar hånd om all demontering.

Snurpenot

Nøter blir demonterte og materialene gjenvunnet til filamenter brukt i eksklusive tekstiler og tepper.

Trål

Tråler kan kjøres direkte på Nofirs biler. Vi ønsker at dere tar av bobbins og rockhoppers før forsendelse, slik at bilens kapasitet kan benyttes av gjenvinnbare materialer.

Garn

Garnlin kan materialgjenvinnes såfremt telnene er tatt av. Pakkes i sekker for enklere håndtering.

Avfallsstasjoner

Avfall fra fiskeri og oppdrett som ankommer avfallsstasjoner kan i mange tilfeller gjenvinnes. Nofir tilbyr detaljert informasjon som kan bidra til at materialer kan sendes til gjenvinng.

Kristian Sandbakk Hansen

Procurement 
and logistics manager

kristian@nofir.no
+47 993 59 545

Contact Kristian