Nytt liv til kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Nofir er et norsk selskap stiftet i 2008

Vi samler inn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen rundt om i verden. Sluttproduktet vårt brukes som råmateriale for gjenvinningsindustrien, og blir til en rekke ulike produkter.

Materialer vi resirkulerer

Materialer vi resirkulerer

trål-nofir

Trål

ringnot-nofir

Ringnot

garn-nofir

Garn

tau-nofir

Tau

oppdrettsposer-nofir

Oppdrettsnot

Luseskjørt-nofir

Luseskjørt- og presenning

rensefiskskjul-nofir

Rensefisksjul

Slam

Oppdrett

Nofir gir en helhetlig løsning for kassert redskap fra havbruksnæringen. Vi leverer sporbarhet hele veien fra oppdretter til nytt materiale, i tillegg til detaljerte miljørapporter og bakgrunnsdokument.

Tau

Nofir henter tau direkte hos notbøteri, oppdretter, servicestasjon og avfallsanlegg. Tauene smeltes om og blir til granulater som brukes i produksjon av nye produkter.

Avfallsselskap

Avfallsselskap mottar ofte kasserte redskap fra fiskeri og havbruk til deponi. Mye av disse redskapene kan gjenvinnes.

Nofir gir gjerne relevant informasjon og opplæring som trengs for at avfallsselskaper skal kunne sortere ut egnede materialer for gjenvinning.

Oppdrett

Nofir gir en helhetlig løsning for kassert redskap fra havbruksnæringen. Vi leverer sporbarhet hele veien fra oppdretter til nytt materiale, i tillegg til detaljerte miljørapporter og bakgrunnsdokument.

Fiskeri

Snurpenot, trål og garn fra fiskeri kan gjenvinnes. Nofir ordner transport til vår fabrikk hvor redskapene demonteres og sorteres før gjenvinning.

Avfallsselskap

Avfallsselskap mottar ofte kasserte redskap fra fiskeri og havbruk til deponi. Mye av disse redskapene kan gjenvinnes.

Nofir gir gjerne relevant informasjon og opplæring som trengs for at avfallsselskaper skal kunne sortere ut egnede materialer for gjenvinning.

Ta kontakt med Kristian

Innkjøps- og logistikkansvarlig

[email protected]
+47 993 59 545

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.