Nofir gjenvinner kasserte redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringen

Oppdrett

Nofir tilbyr en helhetlig løsning for gjenvinning av kasserte oppdrettsredskap med sporbarhet og detaljerte miljørapporter

Oppdrettsnøter

Oppdrettsnøter for gjenvinning hentes hos servicestasjoner.

Rensefiskskjul

Vi henter rensefiskskjul hos oppdrettere og servicestasjoner for gjenvinning.

Presenninger

Vi henter presenninger brukt i oppdrettsnæringen hos servicestasjoner og direkte fra lokaliteter. Materialene går til gjenvinning og gjenbruk.

Tau

Vi henter tau til gjenvinning direkte fra
avfallsbesitter.

Fiskeri

Kasserte fiskeredskap kan hentes uten demontering direkte fra bøterier og fartøy.

Snurpenot

Nøter blir demonterte og materialene gjenvunnet til filamenter brukt i tekstiler og tepper.

Trål

Tråler kan lastes direkte på Nofirs biler. Vi ønsker at dere tar av bobbins og rockhoppers før forsendelse.

Garn

Garnlin kan materialgjenvinnes såfremt telnene er tatt av. Pakkes i sekker for enklere håndtering.

Avfallsstasjoner

Avfall fra fiskeri og oppdrett som ankommer avfallsstasjoner kan i mange tilfeller gjenvinnes. Nofir tilbyr detaljert informasjon som kan bidra til at materialer kan sendes til gjenvinng.

Kristian Sandbakk Hansen

Innkjøp- og logistikkansvarlig

kristian@nofir.no
+47 993 59 545

Kontakt Kristian