Millionstøtte til prosjekt ledet av Nofir

Sammen med gode samarbeidspartnere skal vi forsøke å lage den første «sirkulære» oppdrettsnoten med resirkulerbart nylon av blant annet nøter.

En koalisjon bestående av Nofir, Aquafil, Grieg Seafood, Akva Group og Hampidjan skal bruke kasserte nøter til å lage nye oppdrettsnøter.

Partene søkte om, og har fått tildelt 3,47 millioner kroner fra Handelens Miljøfond, og skal selv spytte inn nærmere 1,5 millioner.

Målet: å teste ut produksjonen av nye oppdrettsnøter laget av gjenvunnet nylon fra nøter, fiskeriredskap og andre nylonprodukter – og å på sikt etablere kommersiell produksjon av disse.

Øistein Aleksandersen inspiserer redskap til gjenvinning. Foto: Tomas Preiksa

Perfekt timing

– Dette er noe alle parter ville være tjent med, og et stort framskritt for oppdrettsnæringen som sådan, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

De skal lede prosjektet og har fått med seg fire selskap som alle representerer ulike ledd i verdikjeden for oppdrettsredskap. Nofir-sjefen sier ideen har ligget der lenge, og at Handelens Miljøfond har vært den avgjørende parten for å få prosjektet i havn.

– Vi ønsker alle initiativ som tar oss nærmere en mer sirkulær plastøkonomi varmt velkommen, og det Nofir gjør kan endre en hel bransje. Fiskerinæringen bruker store mengder plast, så reduksjonspotensialet er enormt, både i Norge og utover landegrensene, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond har fra tidligere av støttet Nofir med midler til oppstarten av produksjon av idrettsnett og andre typer nett basert på kasserte fiskenett.

– Vi har hatt lyst å få til noe som dette lenge, med utgangspunkt i de gode partnerskapene vi har i alle ledd av produksjonen, bruken og avhendingen av fiskeri- og oppdrettsredskap. Vi gjenvinner stadig mer, og mottar stadig mer materiale – så tiden er perfekt for å komme i gang med et slikt prosjekt, sier Aleksandersen, og legger til:

– Handelens Miljøfond har vært veldig på ballen her, og gjør et viktig arbeid for bærekraft og sirkularitet i de blå næringene. Det at vi får til samarbeid på tvers av verdikjeden viser også at viljen til å få til utvikling og bidra med investeringer på dette feltet i oppdrettsnæringen er stor.

Kan spre seg til andre deler av verden

Prosjektet beløper seg i stor grad på å undersøke og teste om nøtene som produseres i dag, kan kobles mot filamenter produsert på kasserte nøter og nylonavfall.

Nofir leverer i dag den store majoriteten av sine nøter til Aquafil i Slovenia, som lager et hav av ulike produkter fra nettopp norske oppdrettsnøter og fiskeriredskap, sammen med annet type nylon fra industri og næring.

Aleksandersen tror prosjektet i tillegg til å potensielt kunne erstatte bruken og indirekte også produksjonen av ny, jomfruelig plast – vil demonstrere viktigheten av materialvalg for fiskeri- og oppdrettsredskap.

Økologisk design – hvor en enklere og mer effektiv gjenvinningsprosess er en del av produktutformingen allerede ved produksjon – står sentralt.

– Prosjektet vil bidra til fokus på nylonnøter og vil forhåpentligvis bidra til at flere oppdrettere velger nylon i framtiden. Per nå er fokuset vårt i Norge og på Island, men gitt at det er samme type filament og samme design som brukes på nøter i hele verden kan dette prosjektet ha en stor geografisk overføringsverdi. Vi tenker da spesielt på Storbritannia, Færøyene, Danmark, Chile og Canada.

Samarbeidsprosjektet startet formelt opp allerede 01. juni 2023.

Flere nyheter

♻️ Join our newsletter

Join our newsletter and be the first to know about what happens in our world.