Fishing For Litter går mot slutten – etterspør flere fartøy

Miljødugnaden Fishing for Litter har fått 2,3 millioner til videre drift i 2022. Nå ønsker de seg flere fartøy med på dugnadens sluttfase.

Fishing for Litter har siden 2016 tatt imot oppfisket avfall fra fiskefartøy langs norskekysten. Ordningen er gratis, og innebefatter i dag 11 havner og over 100 fartøy.

Men: ordningen er tidligere foreslått utfaset av Miljødirektoratet som har finansiert den hittil. Etter planen skjer det i 2023.

Fiskeriredskap skal fortsatt gjenvinnes i framtiden, men sannsynligvis ikke igjennom Fishing for Litter. Foto: Tomas Preiksa

– Det vi kan si med sikkerhet er at Fishing for Litter fortsetter ut året, og at vi med støtten vi har fått fra Senter for Marin Forsøpling kan fortsette med et veldig viktig arbeid, sier Hilde Rødås Johnsen fra SALT.

De drifter ordningen sammen med gjenvinningsselskapet Nofir. Siden oppstarten har det blitt hentet ut nærmere 1000 tonn redskap fra havet som et resultat av samarbeidet de to selskapene har med fiskerne og en rekke andre aktører langs kysten.

Responsen har vært overveldende positiv ifølge en undersøkelse gjort av SALT. Der svarer fiskerne at ordningen både har gitt dem et insentiv til å rydde og levere inn avfall, men også har endret deres holdninger, praksis og rutiner for avfallsbehandling.

– Det er først og fremst at ordningen som den er i dag er gratis, og enkel. Mange oppgir at det er vesentlig for dem at de får hjelp når de levere i mottakene, og at de får verktøyene de trenger som sekker for oppsamling av avfall, oppfølging fra mottakene ved levering og informasjon fra administrasjonen. Flertallet gir uttrykk for at de er svært godt, eller godt fornøyde med dagens ordning.

Hun legger til at de har plass til flere fartøy i ordningen, og oppfordrer alle med muligheten til å melde seg opp til miljødugnaden.

– Vårt håp er selvfølgelig at vi klarer å samle opp så mye avfall som mulig nå som ordningen er foreslått utfaset. Vi håper flere fiskere og fartøy melder seg opp, og benytter denne unike muligheten til å bidra å bekjempe marint avfall.

Hun får støtte fra Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir. De har bistått med å gjenvinne omtrent én tredjedel av avfallet fiskerne har brakt i land til mottakene, noe flere av fartøyene oppga som svært viktig for deres deltakelse i Fishing For Litter-undersøkelsen gjort av SALT.

– Fishing for Litter har etter vår oppfatning vært en kjempesuksess som har bidratt til en viktig reduksjon i marint avfall, mer bærekraft og økt gjenvinningsgrad i fiskerinæringen. Nå som framtiden til ordningen er usikker håper vi at så mange som mulig er med å bidra til en ryddigere kyst og mer gjenvinning imens det fortsatt er mulig – og gratis.

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.