Nesten 2000 tonn redskap sendt til gjenvinning

Siden starten på samarbeidet i 2016 har servicestasjonen på Finnsnes levert store mengder til gjenvinningsselskapet Nofir.

Målt i mengder har Vónin Refa Finnsnes levert nærmere 1 500 000kg oppdrettsnøter, 451 000kg tau, 56 000kg trål og not, samt 4400kg netting – hovedsakelig taknett fra merder – til gjenvinning.

Dette er redskap som har blitt kassert etter tilsyn på servicestasjonen, som sammen med Vónin Refa Alta driver med reparasjon, vasking, impregnering og coating av blant annet oppdrettsposer og luseskjørt for det nordnorske markedet.

Foruten å få redskapet inn i verdikjeden for avfall, hvor mye materialgjenvinnes og kan bli til nye produkter, bidrar gjenvinningen til viktige miljøbesparelser, blant annet:

  • Tilsvarende utslipp på nesten 6 000 000kg CO2-ekvivalenter
  • Reduksjoner i klimagassutslipp tilsvarende mer enn 54 000 flypassasjerer på ruten Oslo-London
  • Reduksjoner i forbruket av ikke-fornybare ressurser tilsvarende nesten 3 000 000 kg olje-ekvivalenter

Harriet Larsen, servicesjef for oppdrett på avdeling Finnsnes sier de er fornøyde med at de kan bidra til at kassert fiskeri- og oppdrettsredskap får en verdi selv etter det tas ut av havet.

– Gjenvinning, bærekraft og miljøvern er begreper som har blitt veldig viktige både for oss og næringa. Vi tror på at vi igjennom samarbeid fra produksjon til gjenvinning kan få til store ting, noe disse 2000 tonnene er et bevis på. Så er det jo ekstra gøy at dette kan få et nytt liv i nye produkter, sier Larsen.

Materialer levert til gjenvinning hos Nofir blir blant annet om til Econyl igjennom det italienske selskapet Aquafil. Econyl brukes blant annet av merker som Porsche, BMW, Jaguar, Hennes og Mauritz, Gucci og Norrøna.

– Alle bør bli bevisst på sitt fotavtrykk, og hvordan man kan gjøre dette minst mulig igjennom reduksjon av utslipp og mer bærekraftige løsninger for redskap, avslutter Larsen.

Hun får støtte fra daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen:

– Samarbeidet vi har hatt med Vónin Refa er et eksempel på hva vi kan få til om alle spiller på lag. Marint avfall har en verdi, men det fordrer at vi jobber sammen – fra redskapsleverandør til servicestasjoner til gjenvinner – for å velge bærekraftige løsninger.

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.