Nordnorske nøter skal fraktes på biogass

Alt redskap som Nofir samler inn til gjenvinning i Nord-Norge skal i framtiden transporteres på grønt vis. Selskapet som leverer biogassen ønsker å skape verdier av næringas avfall.

Det forteller selskapene i en pressemelding, og sier det er et stort steg for å gjøre bransjens miljøavtrykk mindre.

Bakgrunnen er etableringen av biogassanlegget Rå Biopark i Skibotn i Troms og Finnmark. Satsningen, med investeringer på hele 300 millioner, vil gjøre det mulig for transporten i landsdelen å benytte seg av flytende biogass som er et klimanøytralt drivstoff.

– Transport er en av de få, store utslippskildene vi, så vel som mange andre aktører i bransjen har. Vi henter mye materialer til gjenvinning i Nord-Norge, og det er også et helt sentralt område for næringa. Dette blir derfor et viktig steg i å begrense vårt eget miljøavtrykk, og vil trolig også bli det for andre i fiskeri- og havbruksnæringen, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

Biogass-etableringen skal ta imot matavfall fra 41 kommuner i nord, med mål om at 80 langtransportbiler skal kjøre på biogass i løpet av 2035. Det skal også etableres tre fyllestasjoner, én i Alta, én i Bjerkvik og én i Tromsø.

Det tilsvarer et forbruk på 3 millioner liter diesel, og vil være et betydelig steg for det grønne skiftet i nord, sier en av lederfigurene bak prosjektet, Harald W. Østbø.

– Havbruksnæringa er helt sentral i Nord-Norge, og transport har vært en av de større utfordringene de har stått ovenfor, særlig med tanke på miljøavtrykk. Det at avfall fra landsdelen kan benyttes til fordel også for andre næringer er en betydelig gevinst, både miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig, sier Østbø, og legger til at selskapet planlegger å jobbe tett med de lokale næringene:

– Målet er at 10% av avfallet vi omgjør til biogass skal være biprodukter fra havbruksnæringa. I dag finnes det ikke gode løsninger for det organiske materialet fra næringa.

Kontakt:
Øistein Aleksandersen, daglig leder Nofir
+47 406 49 168
[email protected]

Harald W. Østbø, Rå Biopark
+47 992 74 826
[email protected]

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.