Nytt liv til kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Nofir er et norsk selskap stiftet i 2008.

Vi samler inn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen rundt om i verden. Sluttproduktet vårt brukes som råmateriale for gjenvinningsindustrien, og blir til en rekke ulike produkter.

OppdrettLes mer >

FiskeriLes mer >

AvfallsselskapLes mer >

Oppdrett

Nofir gir en helhetlig løsning for kassert redskap fra havbruksnæringen. Vi leverer sporbarhet hele veien fra oppdretter til nytt materiale, i tillegg til detaljerte miljørapporter og bakgrunnsdokument.

Oppdrettsnøter

Oppdrettsnøter kan gjenvinnes igjennom Nofir-systemet.

Rensefiskskjul

Rensefiskskjul demonteres og sorteres av Nofir før skjulene gjenvinnes eller gjenbrukes.

Presenninger

Presenninger brukt i havbruksnæringen demonteres og resirkuleres eller gjenbrukes etter behandling hos Nofir.

Tau

Nofir henter tau direkte hos notbøteri, oppdretter, servicestasjon og avfallsanlegg. Tauene smeltes om og blir til granulater som brukes i produksjon av nye produkter.

Fiskeri

Snurpenot, trål og garn fra fiskeri kan gjenvinnes. Nofir ordner transport til vår fabrikk hvor redskapene demonteres og sorteres før gjenvinning.

Snurpenot

Nofir kan samle inn både komplette snurpenøter og deler av snurpenøter.

Trål

Komplette trålposer kan sendes til gjenvinning gjennom Nofir. Vi ber om at rockhoppere fjernes før materialene hentes av Nofir.

Garn

Garn kan gjenvinnes.

Avfallsselskap

Avfallsselskap mottar ofte kasserte redskap fra fiskeri og havbruk til deponi. Mye av disse redskapene kan gjenvinnes.

Nofir gir gjerne relevant informasjon og opplæring som trengs for at avfallsselskaper skal kunne sortere ut egnede materialer for gjenvinning.

Ta kontakt med Kristian

Innkjøps- og logistikkansvarlig

kristian@nofir.no
+47 993 59 545

Kontakt Kristian