Landet kjempekontrakter i utlandet

Nofir får ansvar for gjenvinningsarbeid for fiskeri- og oppdrett på Island og Færøyene.

Bodøselskapet Nofir har siden 2011 samlet inn over 56400 tonn redskap fra mer enn 20 land og 5 kontinent. De siste par årene har nye regler gjort at det internasjonale gjenvinningsarbeidet har blitt satt på vent.

Nå skal selskapet imidlertid i gang med flere prosjekt, blant annet på Island og Færøyene – som et ledd i fortsettelsen av arbeid i andre land:

– Vi har fått på plass en samarbeidsatvtale med Fisheries Iceland (SFS) som skal bidra til økt gjenbruk og gjenvinning på Island, sier Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir, og legger til:

– I tillegg har vi fått på plass en avtale med Vónin på Færøyene, og har allerede mottatt de første containerne med oppdrettsredskap herfra.

Viktig arbeid

Bodøselskapet har tidligere jobbet aktivt i utlandet. Dette arbeidet skal gjenopptas, og Aleksandersen forteller at arbeidet de nå har satt i gang er et kjempesteg for gjenvinningen av redskap og marint avfall.

På Island vil innsamlingen av brukt fiskeredskap styres av nevnte SFS og lokale notbøteri – altså de som lager og reparerer fiskeriredskap.

Redskapet fraktes så i containere til Litauen, hvor demontering og sortering finner sted. Det viktigste formålet er gjenbruk eller gjenvinning av redskapet, men det som ikke kan benyttes går til energigjenvinning.

Hildur Hauksdóttir, spesialist i miljøspørsmål hos SFS, opplyser at de har akkurat fått eksporttillatelse til å eksportere blandet materiale til Nofir, og at man derfor straks kan øke gjenvinningen.

Dette er et viktig skritt i riktig retning i forhold til miljøspørsmålene for både fiskerinæringen og fiskeoppdrettet.

– Vi har jobbet med omorganisering av systemene for fiskeredskaper de siste årene, vi hadde et annet system, men dette er betydelig bedre, sier Hauksdóttir.

Igjennom denne får «alle» mulighet for å levere brukt og kassert fiskeredskap til mottak mange ulike steder på Island. Man betaler ingen avgift for å levere sortert fiskeredskap til mottak.

Store miljøbesparelser

Nofir-sjefen forteller at de også har mottatt de første containerne med oppdrettsredskap fra øyriket Fæyøene hvor fiskeri- og havbruk er en av de desidert største næringene.

I praksis vil de få ansvaret for gjenvinningen av alt fiskeri- og oppdrettsredskap herfra.

Den siste tiden har det tatt imot 16 containere med hele 244 tonn redskap. Bare denne leveransen tilsvarer ifølge Nofirs miljøkalkulator om lag 879 tonn CO2-ekvivalenter, og 415 tonn olje-ekvivalenter i miljøbesparelser.

I tillegg kan mye bli om til nye produkter: alt fra deodorant-bokser til bildeler.

– Det er enorme mengder redskap, og et kjempebidrag til mer gjenvinning. Majoriteten av det vi har fått hittil har også vært nøter av nylon, som betyr at nesten alt kan materialgjenvinnes og bli om til nye produkter.

Direktør for Vónin på Færøyene, Hjalmar Petersen, mener det er på høy tid at gjenvinningsarbeidet settes i større søkelys også her.

De har ansvar for nesten alt service, – og dermed også avfallshåndterings-arbeid for havbruksnæringen i landet.

– I likhet med Norge er fiskeri- og havbruk en av de viktigste næringene her på Færøyene. Selskapene her er store og innovative. Det har blitt gjort, og gjøres mye for både miljø og klima, men akkurat på gjenvinning har vi manglet et godt nok system, sier Petersen.

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.