Miljødirektoratet ønsker å legge avfallsansvaret over på produsentene

Nofir mener det er en god idé. 

Les det opprinnelige intervjuet til denne saken i iLaks.

Før helgen ble det kjent at Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, utreder en ny måte å få produsenter til å ta mer ansvar for at plast og utstyr faktisk blir resirkulert. 

Bodøbedriften Nofir er i dag selskapet som samler inn mest av brukt redskap og utstyr, som de resirkulerer og bruker på nytt innen fiskeri- og akvakultursektoren. De mener at forslaget fra Miljødirektoratet viser et tydelig initiativ.

Daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen, sier at ut ifra det han har lest og forstått, vil forslaget innebære at selskaper blir pålagt en slags pant på produkter som kan resirkuleres.

– Det er jo en flott idé. Men vi som selskap har drevet med resirkulering over lang tid. Slik som jeg ser det, så vil det fra 2025 bli slik at alle som produserer et produkt, i for eksempel engangsplast, være ansvarlige for at kostnaden knyttet til returen faller på dem, sier han.

Retur

Aleksandersen mener at en slik ordning burde vært på plass for lenge siden.

– Det er mange som har en misoppfatning blant mange, at man har gratis retur på forskjellige produkter. Det stemmer ikke. Om man kjøper et kjøleskap eller et bilbatteri, så har man tatt en kost som er lagt inn i summen for hva det vil koste å levere det inn til gjenbruk eller forsvarlig skroting. Det samme vil da nå også gjelde for andre produkter.

Miljødirektoratet selv mener at dette vil skal skape intensiver til å redusere kostnader for selskaper, som igjen vil føre til at de ønsker å lage mer holdbare og mer resirkulerbare produkter.

– Det er viktig at produsenter har ansvar for produktene sine også når de har blitt avfall. Det bidrar til innsamling og dermed forsvarlig håndtering, mindre forsøpling og miljøgifter i naturen. I tillegg må vi utnytte kasserte produkter mye bedre enn i dag, for eksempel ved å bruke dem om igjen eller materialgjenvinne dem til nye produkter. Produsentansvaret skal gjøre økonomien mer sirkulær, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Negativt

Han forteller at det for det meste er positivt med forslaget, men for noen forbrukere kanskje vil bli skremmende.

– Prisen vil jo gå opp, det er sikkert. Så noe er negativt.

– Men igjen, så er det jo en pris som det koster å levere tilbake et oppbrukt produkt. Det har jo i dag vært gratis for avfallsbesitter så lenge de kan kassere produkter gratis.

Aleksandersen sier at de har drevet med resirkulering siden 2008, så han håper at det ikke vil bli store omveltninger for selskapet. Han legger til at det ofte er mye produkter, som for eksempel garn, ofte er lite resirkulerbare og er av en slik resurskrevende prosess at det sjeldent lønner seg.

– En legger opp til et differensiert vederlag. Er det ikke resirkulerbart, så er det relativt mye dyret å kjøpe. Produkter som kanskje er dannet av to forskjellige materialer, eller fler, er sjeldent eller aldri noe man kan resirkulere.

– Derfor er det viktig at vi også har en innovasjon som gjør det mulig å lage produkter som er både holdbare og enkle å resirkulere. Det er helt klart et forlag som vil være til tilpasning, avslutter Aleksandersen.

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.