Søppelfiske pågår for fullt også i 2024

Fiskerne kan fortsatt levere oppfisket avfall til Fishing for Litter, selv om ordningen tidligere har vært varslet avviklet.

Ved utgangen av 2023 var 116 fartøy tilknyttet Fishing For Litter-ordningen, der fiskefartøy kan levere oppfisket avfall gratis i 11 havner langs kysten. Ordningen tilbyr containerløsninger eller sekkestativ i utvalgte havner, og samarbeider med lokale aktører og avfallsselskap om mottak og avfallsbehandling. I 2022 ble det imidlertid klart at Miljødirektoratet, som har finansiert ordningen, ønsket å fase den ut. Nå får den fortsette også i 2024. Det er det mange som setter pris på.

Fartøy som deltar i Fishing For Litter kan sette i land sekker med oppfisket avfall på kaia. Foto: Fishing For Litter

Positivt mottatt

– Tilbakemeldingen siden vi begynte å drifte ordningen i 2016 har vært overveldende positive, og mange er glade for at ordningen fortsatt består, sier Hilde Rødås Johnsen fra SALT.

De har hatt ansvar for å drifte ordningen i åtte år. Siden oppstarten har det blitt samlet opp over 1300 tonn avfall igjennom Fishing for Litter. Nylig bevilget Miljødirektoratet et tilskudd på 2,6 millioner kroner til gjennomføring av ordningen i 2024.

Blant de som er glade for at tilbudet består også i år er rederiet Lerøy Havfisk som deltar med alle sine trålere i ordningen.

– Hovedårsaken til at Lerøy Havfisk er med i Fishing for Litter er fordi ordningen legger til rette for at utøvere kan samle opp og bringe i land store mengder søppel. Fishing for Litter er et tiltak som fungerer i praksis, få ord, men mye operasjonell handling, noe som er den største styrken til prosjektet, sier driftsdirektør Ronny Vågsholm.

– Fishing for Litter er også med på å styrke fokuset på den utfordringen som er med marin forsøpling. Samt å forsterke viktigheten av gode holdninger til alle som bruker havet på alle nivå, fra utøver til kunden som skal spise de fantastisk og klimavennlige produktene som kommer fra havet, forsetter Vågsholm.

Viktig miljøbidrag

Prosjektleder Rødås Johnsen forteller at det fortsatt gjøres et viktig miljøbidrag igjennom Fishing for Litter:

– I 2023 ble det samlet inn 229 tonn avfall fordelt på mer enn 178 leveranser. Dette er avfall som ellers ville bidratt til å forsøple norske havområder, sier prosjektlederen. Målet er å samle inn minst like mye i 2024.

Prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT. Foto: SALT

Mesteparten av avfallet som tas på land er plast, viser analyser SALT har gjort. De har analysert avfall som er blitt levert gjennom ordningen gjennom flere år. En del av denne plasten resirkuleres og får nytt liv i nye produkter via Nofir. Slik bidrar ordningen både til økt kunnskap om marin forsøpling og til sirkulære løsninger.

– Vi håper at 2024 blir nok et år hvor vi får vist potensialet i denne ordning som har bidratt til et svært viktig arbeid i snart ti år, og som mange har vært svært fornøyde med, sier Rødås Johnsen.

Viktig symbolsk

Mest avfall ble det samlet inn i Ålesund og Tromsø i 2023.

Om lag 54 tonn av avfallet ble transportert til gjenvinning via Nofir, som har vært, og fortsetter som samarbeidspartner i ordningen. Innkjøps- og logistikkansvarlig Kristian Sandbakk Hansen forteller at Fishing For Litter har vært svært viktig symbolsk.

– Vi er veldig imponerte over at man har klart å holde aktiviteten så høy i 2023, og håper mange velger å benytte seg av ordningen også i 2024. Det betyr mye å kunne vise til det konkrete opprydningsarbeidet så mange fiskefartøy har bidratt til, i så mange år, og at vi klarer å samle inn og gjenvinne mye av dette, sier han.

Fishing for Litter er et internasjonalt konsept, og lignende oppryddingsinitiativer pågår i flere europeiske land.

Kristian Sandbakk Hansen i Nofir er fornøyd med at samarbeidet med Fishing for Litter fortsetter. Foto: Tanja Midthun/Nofir

Flere nyheter

♻️ Abonnér på vårt nyhetsbrev

Bli med i vårt nyhetsbrev, og bli den første til å vite hva som skjer i vår verden.